Собирање
поени

МОЈ ТИНЕКС поени се собираат со секое купување во маркетите на Тинекс

  • од 0 до 399ден. – 0 поени
  • од 400ден. до 599ден. – 60 поени
  • од 600ден. до 799ден. – 90 поени
  • од 800ден. до 999ден. – 120 поени
  • над 1000ден. секои 100ден. сметка = +15 поени
  • Со купување на производите обележани со знакот Поен+.

10 ПОЕНИ = 1ДЕН.

За поените да бидат евидентирани, единствено што треба да направите е да ја покажете вашата Поен+ картичка на каса при пазарењето.
Поените се собираат кумулативно. Секоја година на 31.01 се бришат неискористените поени собрани до 31.12 претходната година.

Поени може да собира секој сопственик на ТИНЕКС поен+ картичка (големата – главна картичка како и на дополнителните мали картички).